×
Tagasi

Biokütuste uuringud toovad kasu nii katlamajade operaatoritele kui ka kütusemüüjatele ja -vedajatele

Leedus on biokütuse niiskuse- ja tuhasisalduse ning kütteväärtuse määramine kohustuslik ning selleks on ka tõsised põhjused. Leedu biokütuste turul osalejate kogemused näitavad, et biokütuste uuringud toovad kasu nii nende müüjatele ja ostjatele kui ka vedajatele.

Hinda reguleerivad tulemused

Eksperdid väidavad, et kütuse stabiilse kvaliteedi korral ei pruugi katlamajade operaatorid seadmete pärast muretseda, sest kvaliteetse kütusega töötavad jaamad kauem.

„Liiga suure niiskuse- ja tuhasisaldusega kütus on väheväärtuslikum. Kui kütuse omadused on täpselt teada, saab ka katla tootlikkust arvutada – võrrelda tarbitud kütuse energiasisaldust saadud soojushulgaga,“ selgitas ettevõtte Axioma Service akrediteeritud biokütuse uurimislabori juhataja Giedrius Šukys.

Tema sõnul sõltub biokütuse kvaliteedist kõige rohkem katlamaja rahaline kasu, sest katlamajale tarnitava kütuse hind määratakse biokütuse kütteväärtuse alusel naftaekvivalentides tonni (toe) kohta.

 Müüja saab biokütuse niiskuse- ja tuhasisalduse ning kütteväärtuse katsete tulemuste alusel kütuse hinda täpselt määrata. „Kütusemüüja, kes hindab kütuse kvaliteeti sõltumatute uuringute tulemuste alusel ega püüa seda ise ära arvata, väldib toorme ostja ebaaususest või vigadest tingitud kahju, mida ilma katseteta pole võimalik vältida,“ väitis G. Šukys.

Konfidentsiaalsusgarantii

Kuuendat aastat tegutseva labori juhataja kinnitas, et selle töö puhul on andmete konfidentsiaalsus kogu uuringu kestel eriti oluline.

„Installisime ajakohase biokütuse proovide kodeerimissüsteemi, mis väldib inimlike vigade teket. Kuni uuringu lõpuni pole labori töötajatel võimalik tellija isikut teada saada ega tulemusi moonutada,“ ütles G. Šukys.

Labor teavitab tellijat uuringu tulemustest väga operatiivselt. Kliendil on võimalik kohe pärast katsete tegemist tutvuda laboratooriumi veebilehel biokütuse täpsete omadustega.

Kõik uuringu andmed kogutakse kokku ja need salvestatakse piiramatuks ajaks labori serveritesse. See võimaldab labori klientidel saada kogu teave varem tehtud uuringute kohta, tutvuda nii lõpptulemuste kui ka täpsete vahetulemustega.

Oleme teinud juba ligi 200 000 katset

Ettevõtte Axioma Service laboris, mis on varustatud Saksa ja USA tootjate ajakohaste seadmetega, tehakse kõigi biokütuse liikide katseid. Laboril on võimekus väljastada kütuse niiskuse üldsisalduse ja tuhasisalduse uuringute tulemused ühe ööpäeva ja kütteväärtuse tulemused kahe ööpäeva jooksul.

Kliendi mugavuse huvides osutatakse Leedus proovide transportimiseks kiirkulleriteenust, mis tagab biokütuse proovide kogumise ja laborisse toimetamise kogu riigi ulatuses ühe ööpäeva jooksul. „Garanteerime kogu teenindustsükli alates kütuseproovi võtmisest kuni tulemuste esitamiseni,“ ütles G. Šukys.

Praegu suudab labor ööpäeva jooksul teha 241 niiskuse üldsisalduse, 43 tuhasisalduse ja 43 kütteväärtuse katset. Alates labori asutamisest 2012. aastal on tehtud juba üle 190 000 biokütuse uuringu.

Ettevõtte Axioma Service biokütuse uuringulabor vastab LST EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele. Vilniuses asuv labor on akrediteeritud määrama tahke biokütuste niiskuse üldsisaldust vastavalt LST EN ISO 18134-1:2016 ja LST EN ISO 18134-2:2016, üldanalüüsiproovi niiskust vastavalt LST EN ISO 18134-3:2016, tuhasisaldust vastavalt LST EN ISO 18122:2016 ja kütteväärtust vastavalt LST EN 14918:2010 nõuetele.

Kasutame küpsiseid meie veebilehel sirvimise hõlbustamiseks. Klõpsates nuppu „Nõustun“ või sirvimist jätkates te kinnitate oma nõusolekut küpsiste salvestamiseks. Täpsema teabe küpsiste kohta leiate privaatsuspoliitikast.